سلام عشقم سلام آخر

امیدوارم خوب و سلامت باشی.میدونم خوشحالی میدونم من نباشم خوب زندگی میکنی

میدونم حتی دیگه دلتنگمم نیستی

میدونم فراموشم کردی...میدونم دیگه برای این مضخرف نوشتنامم ارزش یک ریالی قایل نیستی

هر جور دوس داری

چند روزه دارم برای خودم مینویسم میدونم شاید تا الان هیچکدومو نخوندی

بدون هر روز بدتر از دیروز بودم...انقده سنگ دلی که نگفتی شاید این پسره قاتل امام حسینم اگه میبودم باید

یه احوالی ازم میپرسیدی

الا مث همیشه میگی میدونم خوبی...غلط کردی که خوبم

خوب نیستم لعنت بهت لعنت بــــــــــــــــــــــــــــــهت زندگیمو نابود کردی

نفرینت نمیکنم دلم نمیاد

بدبخته بی خدا دل من کجا دل تو کجا...رفتی پشت سرتم نگاه نکردی...تو این پنج روز که نبودی و حتی یه

حالی ازم نپرسیدی حس کردم عشقت همش دروغ بوده شاید هوسی بیش نبوده عشقت..اما یاد حرفاتو

رفتارات میفتم میگم عاشق بودی..خودمم سردر گم شدم

بی خدای نامرد لعنت خدا بهت لعنت همه  عالم و آدم بهت چطوری دلت اومد دلمو بشکنی؟

چه بدی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ خدای من چه بدی مرجان چه بدی کردم؟

چقدر دلم تنگته خدایا...مگه دلت از چیه بی خدا؟کجا سرت گرمه؟کی جامو گرفته که حتی دلت هوامو نمیکنه

تو توی بدترین دعواهامونم از یکی سراغمو میگرفتی؟کی ؟؟؟؟؟؟کی لعنتی؟کی جامو گرفته؟از من بیشتر محبت

میکنه که اینطوری بیخیالمی؟

بگو کجا سرت گرمه داری آتیش به جونم میزنی

چی بهت میگه که من نگفتم؟

من میگفتم دوتا چشمام فدات...جونم فدات قلبم فدات...جسمم روحم همش فدات..

چی هست بالاتر از اینا چی هستت لعنتی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

کم بودم خدا لعنتت کنه میدونم دستم فقط خالی بود

دیگه چیکار کرده بودم

چرا دلت تنگ نمیشه برای صدای خنده های بلندمون.

چرا دلت تنگ نمیشه برای روزای خوبمون برای روز تولد تو و روز تولد من

اون روزی که اومدی پیشم

چطوری خجالت نمیکشی به حلقت توی دستت نگاه میکنی حلقه ای که لتگش پیس منه ؟

چطوری به اون قاب لعنتی نگاه میکنی و دلت برام تنگ نمیشه؟

چرا رفتی؟؟؟؟؟؟؟؟؟

مگه چیکارت کردم؟بگو چرا رفتی؟

چرا نذاشتی وقتی خودم آماده بودم برم؟

کم اذیتم کردی؟

چرا اینقدر اذیتم کردی؟

مگر من بنده خدا نبودمممممممممممم؟تو منو چی فرض کردی؟گناهم این بود زیادی عاشقت بودم؟؟؟؟

با بعضیا که درد دل میکنم میگم فراموشم کرده ؟؟؟؟؟؟؟میگن متاسفانه با این اوصاف که تو میگی راجع به

عشقتون و این بیخیالیش یا یکی جاتو گرفته یا فراموشت کرده

چی جوابشونو بدم؟؟؟؟؟؟چی بگم؟؟؟؟؟؟چقد دفاع کنم ازت؟؟؟؟؟چقد بهشون بگم عشق من بهم خیانت

نمیکنه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

چرا برنمیگردی دهن اینارو ببندی؟ چرا نمیای بهشون بگید خفه بشن بگی من هنوزم عشق سعیدمممممم

لعنت به سعید  چرا نمیای؟

چند روز چشم به راه بمونم؟

چند روز تحمل کنم؟

چقد زهر ماری بخورم؟

تو بگو چیکار کنم؟

میگی فراموشت کنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ باشه فراموشت میکنم ولی بگو

چطوری روز اولی که اومدم دیدنت با اون همه عجله اومدمو با اون همه شوق و ذوق دوتامون رو فراموش کنم؟؟؟؟

چطوری روزی که اومدی پیشمو فراموش کنم؟

چطوری ساعتایی که دست همو میگرفتیم فراموش کنم؟

چطور صدای خنده هامونو فراموش کنم؟

چطوری سعیدم گفتناتو که از  ته دلت بودو فراموش کنم؟

چطوری دستاتو فراموش کنم؟

چطوری چشماتو فراموش کنم؟

چطوری خاطره های خوشمنو فراموش کنم؟

چطوری روز تولد تورو فراموش کنم؟یادته چه ذوقی داشتیم دوتامون؟

چطوری روز تولد خودمو که تو برام گرفتیو یادم بره؟

چطوری صدای خنده هاتو فراموش کنم؟

چطوری قول و قرارامونو فراموش کنم؟

چطوری مرجانمو فراموش کنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ها؟

چطوری خاطره خوش آشناییمونو فراموش کنم؟

چطوری  داخل کارت پستالمو نگاه نکنم و خودمو جر ندم خودت نوشتی (سعیدم عشق

ابدی من تولدت مبارک)

چطوری فراموشت کنم؟

چطوری قولایی رو که بهم دادیم فراموش کنم؟

چطوری نقشه هامونو برای آینده فراموش کنم؟

اسم بچمون چی؟آوا چطور فراموش کنم؟

چطور یاد چشمای خوشگلت نیفتم؟

چطوری یاد روزای قشنگ آشناییمون نیفتم؟

چطوری حلقمونو نگاه کنم؟

میدونم تو جواب اینم میگی پرتش کن...باشه تو بگو پرتشم کنم.گیریم پرت کردم انگشتمو که هر لحظه حس

میکنم حلقه ای که تو هدیه دادی توشه رو چی؟اونم قطع ککنم؟؟؟؟؟؟؟؟

تو چی اصا نامرد؟تو چیکار میکنی؟چطوری میگذرونی؟چطوری سعیدتو فراموش کردی و به دست سرنوشت سپردی

تو همونی که میگفتی سعیدم با کسی ازدواج کنی میکشمت.گفتی به درک که اعداممم کنن گفتی ککسی

سرشو بذاره روی سینت میکشمش

تو فکر نمیکنی کسی دیگه منو بغل کنه؟

فکر نمیکنی کسی سرشو میذاره روی سینم همونجا که تو دوس داری؟

بیخیال

اسمت همیشه توی دلم میمونه

کجا رفتی؟

چطوری دلت اومد بری همه وجود...تو که میدونستی تنها پناهمی

تو که میدونستی خون توی رگهامی

تو که میدونستی تو مهربونمی...تو حکه میدونستی همه دنیای منی..الان بگو کجایی؟

نزدیک به بیست روز میگذره از دیدار آخرمون و روز تولد من هننوزم که هنوزه تی شرتم  بوتو میده

هر شب میخوابیدم خدا رو سجده میکردم برت گردونه

اما انگار فایده نداره و نداشت

دیگه سجدش نمیکنم.دیگه هیچی برام مهم نیست

هه نامرد انقده دلم پر بود انتخاب واحد دانشگامم نکردم...بهتر میرم یه سفر یه سفر طولانی

میدونم نمیتونم فراموشت کنم اما میخوام از این اتاق سوت و کور و دل  گیر و تاریک دور باشم

خیلی برام سواله که چطور دلت تنگ نیست؟مگه دلت از چیه؟

راستی مرجان دلت برای وبلاگمون تنگ نشده؟داشتم این چند روز یه دونشو میشاختم فکر میکردم برمیگردی

ولی بی فایده بود تو منو فراموش کردی سه روزه چهار روزه منو فراموش کردی

خدا رو به بزرگیش گواه میگیرم عزیز ترین کسم در طول تمام زندگیه بیست و چهار سالم بودی و بعد

خدا تورو میپرستیدم

ولی برو بشین فکر کن من سر ساده ترین قول هامم موندم

گفتی گوشیتو خاموش نکن نکردم

گفتی سعید حتی اگه مردم هم به اون خطم نه زنگ بزن نه اس

ولی توئه نامرد هم گوشیتو خاموش کردی هم زدی زیر بزرگترین قولات که من بهش امید بسته بودم

ولی مردونگیه منو دیدی؟ خطتم که خاموش کردی به اونیکی خطت زنگ نزدم که مبادا برات دردسر بشه

پس بدون اگه توی زندگیمم میومدی  زیر هیچکدوم از قولام نمیزدم

ولی تو قول دادی تا ابد مال من باشی

دست غریبه نخوره بهت

چطوری دلت میاد یه غریبه بغلت کنه؟

چطوری دلت میاد دست یکی دیگه بخوره بهت؟

موهاتو ناز کنه

سرتو بذاری روی سینش

پس من چی؟

مگه تو مال من نبودی

تو قول دادی

تو گفتی سعیدم مگه بمیرم برم بغل کسی دیگه

پس چی شد؟

گفتی سعیدم نباشی نیستم گفتی بمیری میمیرم

من دارم میمیرم تو کجایی پس؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

مگه روز تولدم اس ندادی نوشتی

هیچ کس نمیتواند جای کسی دیگر را بگیرد

پس چی شد خدای من

چی شد

میرم پی سرنوشتم میرم پی کارم

به چه گناهی باید دلتنگ باشم و دلتنگ بمونمبه چه

گناهی شبا خوابم نبره و دم دمای صبح خوابم ببره و نیم

ساعت بعدش بلافاصله بیدار میشم

و دلم میخوادت ولی نیستی

چطوری دلت اومد

خدارو گواه میگیرم دیگه میرم برای همیشه

گوشیمم خاموش میکنم میتونی امتحان کنی

ولی امشب اشک خدا هم در میاد از این حال من

توام برو خوش باش...یادتم برای من قشنگه تا روزی که زندگی کنم با یادت زندگی میکنم

من هیچ وقت تو عمرم عاشق نشده بودم

اگه شده بودم مطمئن باش همچین خودمو جلوی عالم و آدم بخاطرت رسوا نمیکردم

هنوزم بالشی رو که شبا به یادت بغل میکردمو دارمش

بغلش میکنم

گوشیتو خاموش کن با خیال راحت

چند تا اس قبلا  دادم اونا برات میاد فقط معذرت میخوام.با خیال راحت روشن کن

دیگه خبری ازم نمیشه

بدون دیگه هیچ مقدمه ای میگم:

عشقم به تمام مقدسات به تمام ستاره های آسمون برام عزیز ترین بودی

مگر بمیرم عشقت از سینم بیرون بره

برو به خدای بزرگ سپرردمت مواظبت باشه..همه خوشیای دنیا مال تو سهم من غم شد

ولی

غمی هم که از تو برسه شیرینه

به یاد گذشته که به هم دیگه میگفتیم مواظب عشقم باش و مواظب همه کسم باشو مواظب همسرم باش

عشقم مرجانم مواظب همسرم باش .مواظب مرجانم باش.مواظب همه کسم باش

سفرت بخیر مرجانم هر میری توی زندگی هر کی میری سفرت بخیر همه دنیام

هیچ وقت فراموشم نکن

ایندفه واقعا دیدارمون به قیامت

امیدوارم اون دنیا بشه همدیگه رو ببینیم یه دل سیر بغلت کنمممممم

آروم جونم دیگه رفتی؟خدا به همراهت خدا پشت و پناهت

فراموشم نکن سفرت بخیر همه کسم

مرجانم دوستت دارم

فراموشم نکن

خداحافظت همه کسم

 

 

 

 

 

 

فراموشـــــــــــــــــــــــــــــــــم نکن

 

 

+ نوشته شده در جمعه بیست و هشتم شهریور 1393ساعت 23:35 توسط ســــــــــــعید


قالب میهن بلاگ - جراحی بینی - قالب بلاگفا - قالب پرشین بلاگ | آریان پی سی